Privacy verklaring

Privacy en autoriteit persoonsgegevens (AP en WGBO)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Ik conformeer me hierbij aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Je dossier bevat aantekeningen over je persoonlijke situatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

 

Informatie over de behandeling zal ik alleen op jouw verzoek en met toestemming delen met anderen zoals de huisarts, arbodienst of een andere secundaire behandelaar.
Als behandelende therapeut ben ik wettelijke gebonden aan geheimhoudingsplicht en heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Er wordt zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van de nota/faktuur.

 

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de kosten bij hen kunnen worden gedeclareerd: zoals naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst is vereist, 20 jaar bewaard. Op verzoek kunt u dit dossier inzien en evt aan het eind van de behandeling meekrijgen. Deze privacy-informatie maakt deel uit van uw dossier.

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar

op dinsdag t/m donderdag en op afspraak.

Adres:

La Pazstraat 17

2622 BM Delft

Secretariaat: 015 2510236

Klik hier voor route

Registraties

LogoNBVH doorzichtig klein  logo rbcz.fw

 

logo vektis   SCAG

logo crkbo